ścianki reklamowe

ścianki wystawiennicze

ścianki targowe

Mapa strony

ŚCIANKI SEGMENTOWE

Prezentujemy najpopularniejsze wśród naszych klientów produkty. Wybierz produkt spełniający Twoje potrzeby, bądź skontaktuj się z nami, a my postaramy się dobrać produkt specjalnie dla Ciebie.

?ciana segmentowa 3x2 panele

Typ: ?cianka segmentowa
Konstrukcja: konstrukcja z kszta?towników aluminiowych z wype?nieniem p?ytami PCV
Opakowanie:
Funkcje specjalne: segmenty ??czone B1 (700x1000mm) na zawiasach, ?cianki mo?na dowolnie rozbudowywa?
Waga:

Wyposa?enie
- 6 paneli (700x100mm)(3 na szeroko??, 2 na wysoko??)

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 1mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wymiar 2100x2000: 1425 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?ciana segmentowa 3x2 panele

?ciana segmentowa 4x2 panele

Typ: ?cianka segmentowa
Konstrukcja: konstrukcja z kszta?towników aluminiowych z wype?nieniem p?ytami PCV
Opakowanie:
Funkcje specjalne: segmenty ??czone B1 (700x1000mm) na zawiasach, ?cianki mo?na dowolnie rozbudowywa?
Waga:

Wyposa?enie
- 8 paneli (700x100mm)(4 na szeroko??, 2 na wysoko??)
- 2 dodatkowe panele TOP

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 1mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wymiar 2800x2000: 2025 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?ciana segmentowa 4x2 panele

?cianka segmentowa, LITE 6 paneli z fryzem

?cianki segmentowe LITE umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach. ?cianki panelowe s? bardzo lekkie, ca?o?? wa?y poni?ej 6kg. Konstrukcja umo?liwia szybki i ?atwy monta?. Niew?tpliw? zalet? jest brak konieczno?ci zdejmowania grafiki z konstrukcji. ?atwo?? wymiany grafiki oraz dowolna swoboda podczas projektowania sprawia, ?e jest to produkt bardzo popularny na rynku, znajduj?cy szerokie zastosowanie na targach, konferencjach czy prezentacjach. Prosty, bez u?ycia narz?dzi monta?, wygodny transport i przechowywanie to kolejne zalety systemu. Elementy mog? by? jednostronne i dwustronne.

Typ: ?cianka segmentowa, modu?owa
Konstrukcja: tworzywo sztuczne, loop nylon,
Opakowanie:
- karton,
- wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów (opcja)
Funkcje specjalne:
- dost?pna w dwóch wymiarach paneli (600x900, 700x1000)
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracjach
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- rama w kolorze czarnym (opcja)
- ró?ne kolory wyko?czenia materia?em (opcja)
- super cienka
- opcjonalnie grafika dost?pna z dwóch stron
Waga: poni?ej 6kg

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 1mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja + górny panel

Wyposa?enie opcjonalne
- wydruk w rozdzielczo?ci 1440 dpi
- pokrowiec

Wymiar 1800x1800: 1875 zł

Wymiar 2100x2000: 2000 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka segmentowa, LITE 6 paneli z fryzem

?cianka segmentowa, LITE 7 paneli z fryzem i stolikiem

?cianki segmentowe LITE umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach. ?cianki panelowe s? bardzo lekkie, ca?o?? wa?y poni?ej 6kg. Konstrukcja umo?liwia szybki i ?atwy monta?. Niew?tpliw? zalet? jest brak konieczno?ci zdejmowania grafiki z konstrukcji. ?atwo?? wymiany grafiki oraz dowolna swoboda podczas projektowania sprawia, ?e jest to produkt bardzo popularny na rynku, znajduj?cy szerokie zastosowanie na targach, konferencjach czy prezentacjach. Prosty, bez u?ycia narz?dzi monta?, wygodny transport i przechowywanie to kolejne zalety systemu. Elementy mog? by? jednostronne i dwustronne.

Typ: ?cianka segmentowa, modu?owa
Konstrukcja: tworzywo sztuczne, loop nylon,
Opakowanie:
- karton,
- wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów (opcja)
Funkcje specjalne:
- dost?pna w trzech wymiarach paneli (600x900, 700x1000)
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracjach
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- rama w kolorze czarnym (opcja)
- ró?ne kolory wyko?czenia materia?em (opcja)
- super cienka
- opcjonalnie grafika dost?pna z dwóch stron
Waga: poni?ej 8kg

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 1mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja + górny panel

Wyposa?enie opcjonalne
- wydruk w rozdzielczo?ci 1440 dpi
- pokrowiec

Wymiar 1800x1800: 2505 zł

Wymiar 2100x2000: 2715 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka segmentowa, LITE 7 paneli z fryzem i stolikiem

Wszystkie podane ceny netto, należy doliczyć 23% VAT.

Design © 2007 by Pixelia