ścianki reklamowe

ścianki wystawiennicze

ścianki targowe

Mapa strony

ŚCIANKI POPUP ŁUKOWE

Prezentujemy najpopularniejsze wśród naszych klientów produkty. Wybierz produkt spełniający Twoje potrzeby, bądź skontaktuj się z nami, a my postaramy się dobrać produkt specjalnie dla Ciebie.

?cianka pop up SILVER targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?)

Typ: ?cianka pop up ?ukowa
Konstrukcja: aluminiowa z systemem zabezpiecze? - zapobiega uszkodzeniom konstrukcji
Opakowanie:
- kufer z twardego PCV, który mo?e s?u?y? jako trybunka lub
- troiler transportowy
Funkcje specjalne:
- pó?automatyczny sposób rozk?adania
- panele mocowane na listwach magnesowych
Waga: 8kg bez wydruku

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi,
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- magnesy
- listwy magnetyczne
- usztywnienia z klejem 3M
- o?wietlenie: dwa halogeny (opcjonalnie)
- blat drewnopodobny (opcjonalnie)
- kufer z twardego PCV lub troiler transportowy (opcjonalnie)
- grafika na kufer

Wymiar 3350x2223 mm (3x3) z trolierem transportowym: 1850 zł

Wymiar 4020x2223 mm (3x4) z trolierem transportowym: 2350 zł

Wymiar 3350x2223 mm (3x3) z kufrem: 1990 zł

Wymiar 4020x2223 mm (3x4) z kufrem: 2490 zł

Wymiar 3350x2223 mm (3x3) z kufrem, o?wietleniem i blatem: 2350 zł

Wymiar 4020x2223 mm (3x4) z kufrem, o?wietleniem i blatem: 2850 zł

Projekt grafiki od: 300 zł

?cianka pop up SILVER targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?)

?cianka pop up GOLD targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?)

Typ: ?cianka pop up ?ukowa
Konstrukcja: aluminiowa, niezwykle odporna na uszkodzenia
Opakowanie: trybunka (kufer) z drewnianym blatem
Funkcje specjalne:
- automatyczny sposób rozk?adania
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracjach
- panele mocowane na listwach magnesowych
- niewidoczne zawieszki u?atwiaj?ce monta? i pozycjonowanie paneli
- owalne rurki aluminiowe ??czone gniazdowo - najnowsza generacja
- super cienka i super stabilna
- opcjonalnie grafika dost?pna z dwóch stron
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- panele pod?wietlane (opcja)
- dodatkowo grafika na trybunce
- wszystkie panele maj? te same rozmiary
Waga: 8kg bez wydruku

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi,
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- o?wietlenie (dwa halogeny)
- materia? STOPLIGHT
- magnesy
- listwy magnetyczne
- usztywnienia z klejem 3M
- blat drewnopodobny
- kufer - s?u?y jako trybunka
- grafika na kufer

Wyposa?enie opcjonalne:
- Pó?ka wewn?trzna (opis)
- Uchwyt ekranu LCD (opis)

Wymiar 2692x2223 mm (3x2): 2750 zł

Wymiar 3365x2223 mm (3x3): 3050 zł

Wymiar 4038x2223 mm (3x4): 3850 zł

Wymiar 2692x2223 mm (3x2) - dwustronna: 3710 zł

Wymiar 3365x2223 mm (3x3) - dwustronna: 4490 zł

Wymiar 4038x2223 mm (3x4) - dwustronna: 5770 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka pop up  GOLD targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?)

?cianka pop up EXCLUSIVE targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?) 10 LAT GWARANCJI

Typ: ?cianka pop up ?ukowa
Konstrukcja: aluminiowa, niezwykle odporna na uszkodzenia
Opakowanie: trybunka (kufer) z drewnianym blatem w kolorze jasny buk
Funkcje specjalne:
- automatyczny sposób rozk?adania
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracjach
- panele mocowane na listwach magnesowych
- niewidoczne zawieszki u?atwiaj?ce monta? i pozycjonowanie paneli
- owalne rurki aluminiowo ??czone gniazdowo - najnowsza generacja
- super cienka i super stabilna
- opcjonalnie grafika dost?pna z dwóch stron
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- panele pod?wietlane (opcja)
- dodatkowo grafika na trybunce
- wszystkie panele maj? te same rozmiary
- 10 LAT Gwarancji
Waga: 8kg bez wydruku

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi,
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- o?wietlenie (dwa halogeny)
- materia? STOPLIGHT
- magnesy
- listwy magnetyczne
- usztywnienia z klejem 3M
- blat drewnopodobny
- kufer - s?u?y jako trybunka
- grafika na kufer

Wymiar 2019x2223 mm (3x2): 4873 zł

Wymiar 3365x2223 mm (3x3): 5809 zł

Wymiar 4038x2223 mm (3x4): 6842 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka pop up  EXCLUSIVE targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?) 10 LAT GWARANCJI

?cianka pop up targowa, wystawiennicza, ?ukowa z TROILEREM

Typ: ?cianka pop up ?ukowa
Konstrukcja: aluminiowa ze spr??ynowym systemem zabezpiecze? - zapobiega uszkodzeniom konstrukcji
Opakowanie: troiler
Funkcje specjalne:
- pó?automatyczny sposób rozk?adania
- panele mocowane na listwach magnesowych
Waga: 8kg bez wydruku

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 0,4mm pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- panele PCV (bia?e lub czarne) grubo?? 0,4mm
- magnesy
- listwy metalowe
- usztywnienia z klejem 3M
- troiler

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (dwa halogeny)
- panele PCV bia?e grubo?? 1mm
- wydruk w rozdzielczo?ci 1440 dpi

Wymiar 3000x2300 (3x3): 2080 zł

Wymiar 3500x2300 (3x4): 2620 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka pop up targowa, wystawiennicza, ?ukowa z TROILEREM

?cianka pop up targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?)

Typ: ?cianka pop up ?ukowa
Konstrukcja: aluminiowa ze spr??ynowym systemem zabezpiecze? - zapobiega uszkodzeniom konstrukcji
Opakowanie: trybunka (kufer)
Funkcje specjalne: - pó?automatyczny sposób rozk?adania
- panele mocowane na listwach magnesowych
Waga: 8kg bez wydruku

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 0,4mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- o?wietlenie (dwa halogeny)
- panele PCV (bia?e lub czarne) grubo?? 0,4mm
- magnesy
- listwy metalowe
- usztywnienia z klejem 3M
- kufer - s?u?y jako trybunka, mo?e by? pokryty grafik?

Wyposa?enie opcjonalne
- blat drewnopodobny
- panele PCV bia?e grubo?? 1mm
- wydruk w rozdzielczo?ci 1440 dpi

Wymiar 3000x2300 (3x3): 2685 zł

Wymiar 3500x2300 (3x4): 3325 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka pop up targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?)

?cianka pop up LUX targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?)

Typ: ?cianka pop up ?ukowa
Konstrukcja: aluminiowa, niezwykle odporna na uszkodzenia
Opakowanie: trybunka (kufer)
Funkcje specjalne: - pó?automatyczny sposób rozk?adania
- panele mocowane na listwach magnesowych
- owalne rurki aluminiowo ??czone gniazdowo - najnowsza generacja
- super cienka i super stabilna
Waga: 8kg bez wydruku

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 1mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- o?wietlenie (dwa halogeny)
- panele PCV (bia?e lub czarne) grubo?? 0,4mm
- magnesy
- listwy metalowe
- usztywnienia z klejem 3M
- kufer - s?u?y jako trybunka, mo?e by? pokryty grafik?

Wyposa?enie opcjonalne
- blat drewnopodobny
- panele PCV bia?e grubo?? 1mm
- wydruk w rozdzielczo?ci 1440 dpi

Wymiar 3000x2300: 3825 zł

Wymiar 3500x2300: 4835 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka pop up LUX targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?)

Wszystkie podane ceny netto, należy doliczyć 23% VAT.

Design © 2007 by Pixelia