ścianki reklamowe

ścianki wystawiennicze

ścianki targowe

Mapa strony

ŚCIANKI ELASTYCZNE

Prezentujemy najpopularniejsze wśród naszych klientów produkty. Wybierz produkt spełniający Twoje potrzeby, bądź skontaktuj się z nami, a my postaramy się dobrać produkt specjalnie dla Ciebie.

?cianka wystawiennicza elastyczna jednostronna Twist Banner 3,6x2,1m (5 elementów)

Systemy Twisted Banner umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach i wymiarach. Istnieje mo?liwo?? dokupienia dodatkowych elementów, jak np. dodatkowe o?wietlenie, uchwyty mocuj?ce do monitorów. Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt. Zastosowany system gwarantuje wysok? jako??, stabilno?? i ciekawe przedstawienie grafiki. Prosty, bez u?ycia narz?dzi mota?, wygodny transport i przechowywanie to kolejne zalety systemu. Elementy mog? by? jednostronne i dwustronne.

?cianka sk?ada si? z 3 paneli g?ównych i 2 paneli ??czeniowych. Ca?kowite wymiary konstrukcji po roz?o?eniu 3,6x2,1m (szeroko?? x wysoko??).

Typ: ?cianka Twist Banner
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów
Funkcje specjalne:
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracjach
- super cienka i super stabilna
- automatyczny naci?g grafiki
- opcjonalnie grafika dost?pna z dwóch stron
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- o?wietlenie (opcja)
- mo?liwo?? zamontowania monitora LCD (opcja)
- produkt brytyjski - 10 lat gwarancji
Waga: 10kg

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi,
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja
- aluminiowa podstawa o szerokiej podstawie
- elastyczna górna listwa
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)
- uchwyt na monitor LCD (opcja)
- kieszonka na ulotki A4
- stolik

Wymiar 3600x2100mm: 3694 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka wystawiennicza elastyczna jednostronna Twist Banner  3,6x2,1m (5 elementów)

?cianka wystawiennicza elastyczna jednostronna Twist Banner 5x2,1m (7 elementów)

Systemy Twisted Banner umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach i wymiarach. Istnieje mo?liwo?? dokupienia dodatkowych elementów, jak np. dodatkowe o?wietlenie, uchwyty mocuj?ce do monitorów. Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt. Zastosowany system gwarantuje wysok? jako??, stabilno?? i ciekawe przedstawienie grafiki. Prosty, bez u?ycia narz?dzi mota?, wygodny transport i przechowywanie to kolejne zalety systemu. Elementy mog? by? jednostronne i dwustronne.

?cianka sk?ada si? z 4 paneli g?ównych i 3 paneli ??czeniowych. Ca?kowite wymiary konstrukcji po roz?o?eniu 5x2,1m (szeroko?? x wysoko??).

Typ: ?cianka Twist Banner
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów
Funkcje specjalne:
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracjach
- super cienka i super stabilna
- automatyczny naci?g grafiki
- opcjonalnie grafika dost?pna z dwóch stron
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- o?wietlenie (opcja)
- mo?liwo?? zamontowania monitora LCD (opcja)
- produkt brytyjski - 10 lat gwarancji
Waga: 10kg

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi,
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja
- aluminiowa podstawa o szerokiej podstawie
- elastyczna górna listwa
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)
- uchwyt na monitor LCD (opcja)
- kieszonka na ulotki A4
- stolik

Wymiar 5000x2100mm: 4480 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka wystawiennicza elastyczna jednostronna Twist Banner  5x2,1m (7 elementów)

Wszystkie podane ceny netto, należy doliczyć 23% VAT.

Design © 2007 by Pixelia