ścianki reklamowe

ścianki wystawiennicze

ścianki targowe

Mapa strony

ŚCIANKI WYSTAWIENNICZE

Prezentujemy najpopularniejsze wśród naszych klientów produkty. Wybierz produkt spełniający Twoje potrzeby, bądź skontaktuj się z nami, a my postaramy się dobrać produkt specjalnie dla Ciebie.

?cianka pop up SILVER targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?)

Typ: ?cianka pop up ?ukowa
Konstrukcja: aluminiowa z systemem zabezpiecze? - zapobiega uszkodzeniom konstrukcji
Opakowanie:
- kufer z twardego PCV, który mo?e s?u?y? jako trybunka lub
- troiler transportowy
Funkcje specjalne:
- pó?automatyczny sposób rozk?adania
- panele mocowane na listwach magnesowych
Waga: 8kg bez wydruku

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi,
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- magnesy
- listwy magnetyczne
- usztywnienia z klejem 3M
- o?wietlenie: dwa halogeny (opcjonalnie)
- blat drewnopodobny (opcjonalnie)
- kufer z twardego PCV lub troiler transportowy (opcjonalnie)
- grafika na kufer

Wymiar 3350x2223 mm (3x3) z trolierem transportowym: 1850 zł

Wymiar 4020x2223 mm (3x4) z trolierem transportowym: 2350 zł

Wymiar 3350x2223 mm (3x3) z kufrem: 1990 zł

Wymiar 4020x2223 mm (3x4) z kufrem: 2490 zł

Wymiar 3350x2223 mm (3x3) z kufrem, o?wietleniem i blatem: 2350 zł

Wymiar 4020x2223 mm (3x4) z kufrem, o?wietleniem i blatem: 2850 zł

Projekt grafiki od: 300 zł

?cianka pop up SILVER targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?)

?cianka tekstylna WAVELINE MAGNETIC

System ?cianek tekstylnych WAVELINE MAGNETIC jest nowo?ci? na rynku systemów reklamowych.

G?ówn? zalet? tego systemu jest jego MODU?OWO?? i mo?liwo?? prostego ??czenia ?cianek ze sob? dzi?ki BARDZO MOCNYM MAGNESOM umieszczonym w rurkach konstrukcyjnych. Ponadto konstrukcje o ró?nych wymiarach i kszta?tach mo?na ??czy? ze sob? POD DOWOLNYM K?TEM, co daje mo?liwo?? tworzenia wielu ciekawych konfiguracji.

Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym. Materia? jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje. Ka?dy modu? wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x30x20cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Systemy Waveline Magnetic umo?liwiaj? budowanie ca?ych stoisk reklamowych poprzez proste ??czenie kolejnych konstrukcji ze sob? dzi?ki BARDZO MOCNYM MAGNESOM umieszczonym w rurkach.

Typ: ?cianka WAVELINE - MAGNETIC
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika ka?dego modu?u drukowana w jednej ca?o?ci
- mo?liwo?? prostego ??czenia poszczególnych modu?ów dzi?ki BARDZO MOCNYM MAGNESOM umieszczonym w rurkach.
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Modu? ?ukowy o wymiarach 80x200cm: 1322 zł

Modu? Prosty o wymiarach 40x200cm: 1055 zł

Modu? Prosty o wymiarach 80x200cm: 1291 zł

Modu? Prosty o wymiarach 80x100cm: 901 zł

Modu? Prosty Kszta?t 1 o wymiarach 80x230cm: 1328 zł

Modu? Prosty Kszta?t 2 o wymiarach 80x240cm: 1305 zł

Modu? Prosty o wymiarach 180x200cm: 1732 zł

Modu? Prosty o wymiarach 180x240cm: 1869 zł

Modu? Prosty o wymiarach 40x240cm: 1147 zł

Modu? Prosty o wymiarach 80x240cm: 1383 zł

Modu? ?ukowy o wymiarach 80x240cm: 1414 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

?cianka tekstylna WAVELINE MAGNETIC

Rollup tekstylny WAVELINE

Rollup tekstylny WAVELINE jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Materia? jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?. Ca?o?? jest zamocowana na solidnej stalowej podstawie.

Typ: rollup WAVELINE
Konstrukcja: aluminiowa, stalowa
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika drukowana w jednej ca?o?ci
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary i waga:
60x230 cm (7 kg)
90x230 cm (9 kg)
120x230 cm (11 kg)
150x230 cm (13 kg)

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Wymiar 60x230 cm: 529 zł

Wymiar 90x230 cm: 781 zł

Wymiar 120x230 cm: 1000 zł

Wymiar 150x230 cm: 1310 zł

Wymiar 150x230 cm - dwustronna: 1600 zł

Wymiar 120x230 cm - dwustronna: 1150 zł

Wymiar 90x230 cm - dwustronna: 917 zł

Wymiar 60x230 cm - dwustronna: 639 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Rollup tekstylny WAVELINE

?cianka pop up TEKSTYLNA targowa, wystawiennicza, prosta

System ?cianek tekstylnych POPUP jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest zamocowany do konstrukcji ?cianki dzi?ki silikonowym wszywkom na kraw?dziach, tworz?c idealnie napi?t? jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x35x25cm.

?cianki tekstylne POPUP umo?liwiaj? budowanie wi?kszych powierzchni reklamowych poprzez ??czenie kolejnych elementów konstrukcyjnych i wydruk wi?kszej grafiki.

Typ: ?cianka POPUP TEKSTYLNA PROSTA
Konstrukcja: aluminiowa, niezwykle odporna na uszkodzenia
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów
Funkcje specjalne:
- automatyczny sposób rozk?adania
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracji
- grafika tekstylna drukowana w jednej ca?o?ci,
- owalne rurki aluminiowe ??czone gniazdowo - najnowsza generacja
- super cienka i super stabilna - w zestawie znajduj? si? dodatkowo stopy stabilizuj?ce
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- panele pod?wietlane (opcja)
- produkt brytyjski - 5 lat gwarancji

Wymiary i waga:
3x3: 224x226x34 cm (szer. x wys. x g?.), 14 kg
3x4: 297x226x34 cm (szer. x wys. x g?.), 15 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- stopy stabilizuj?ce
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne:
- o?wietlenie
- trybunka tekstylna POPUP

Wymiar 224x226x34 cm (3x3): 2184 zł

Wymiar 297x226x34 cm (3x4): 2639 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

?cianka pop up TEKSTYLNA targowa, wystawiennicza, prosta

?cianka pop up TEKSTYLNA z trybunk? tekstyln?

System ?cianek tekstylnych POPUP jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest zamocowany do konstrukcji ?cianki dzi?ki silikonowym wszywkom na kraw?dziach, tworz?c idealnie napi?t? jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x35x25cm.

?cianki tekstylne POPUP umo?liwiaj? budowanie wi?kszych powierzchni reklamowych poprzez ??czenie kolejnych elementów konstrukcyjnych i wydruk wi?kszej grafiki.

Typ: ?cianka POPUP TEKSTYLNA PROSTA
Konstrukcja: aluminiowa, niezwykle odporna na uszkodzenia
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów
Funkcje specjalne:
- automatyczny sposób rozk?adania
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracji
- grafika tekstylna drukowana w jednej ca?o?ci,
- owalne rurki aluminiowe ??czone gniazdowo - najnowsza generacja
- super cienka i super stabilna - w zestawie znajduj? si? dodatkowo stopy stabilizuj?ce
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- panele pod?wietlane (opcja)
- produkt brytyjski - 5 lat gwarancji

Wymiary i waga:
3x3: 224x226x34 cm (szer. x wys. x g?.), 14 kg
3x4: 297x226x34 cm (szer. x wys. x g?.), 15 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- stopy stabilizuj?ce
- wytrzyma?a torba transportowa
- lada tekstylna o wymiarach 84x98x36 cm (szer. x wys. x g?.)

Wyposa?enie opcjonalne:
- o?wietlenie

Wymiar 224x226x34 cm (3x3): 2961 zł

Wymiar 297x226x34 cm (3x4): 3370 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

?cianka pop up TEKSTYLNA z trybunk? tekstyln?

?cianka tekstylna WAVELINE - PROSTA

System ?cianek tekstylnych WAVELINE jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x30x20cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Systemy Waveline umo?liwiaj? budowanie wi?kszych powierzchni reklamowych poprzez ??czenie kolejnych konstrukcji ?cianek i wydruk wi?kszej grafiki.

Typ: ?cianka WAVELINE - PROSTA
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika drukowana w jednej ca?o?ci
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary i waga:
228x228x48 cm (5,9 kg)
304x228x48 cm (7,1 kg)
609x228x48 cm (13,8 kg)

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Wymiar 3040x2280mm (realizacja standard - 4 dni): 1650 zł

Wymiar 6090x2280mm: 3350 zł

Wymiar 2280x2280mm - dwustronna: 1996 zł

Wymiar 6090x2280mm - dwustronna: 4208 zł

Wymiar 2280x2280mm: 1595 zł

Wymiar 3040x2280mm - dwustronna (realizacja standard - 4 dni): 2096 zł

Wymiar 3040x2280mm (realizacja expres - 24 godziny): 2475 zł

Wymiar 3040x2280mm (realizacja ekono - 10 dni): 1468 zł

Wymiar 3040x2280mm - dwustronna (realizacja expres - 24 godziny): 3144 zł

Wymiar 3040x2280mm - dwustronna (realizacja ekono - 10 dni): 1864 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka tekstylna WAVELINE - PROSTA

?cianka tekstylna WAVELINE - ?UKOWA POZIOMA

System ?cianek tekstylnych WAVELINE jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x30x20cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Systemy Waveline umo?liwiaj? budowanie wi?kszych powierzchni reklamowych poprzez ??czenie kolejnych konstrukcji ?cianek i wydruk wi?kszej grafiki

Typ: ?cianka WAVELINE - ?UKOWA POZIOMA
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika drukowana w jednej ca?o?ci
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary i waga:
304x228x58 cm (7,1 kg)
609x228x58 cm (13,8 kg)

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Wymiar 3040x2280mm: 1835 zł

Wymiar 6090x2280mm: 3922 zł

Wymiar 3040x2280mm - dwustronna: 2330 zł

Wymiar 6090x2280mm - dwustronna: 5020 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka tekstylna WAVELINE - ?UKOWA POZIOMA

?cianka tekstylna WAVELINE - ?UKOWA PIONOWA

System ?cianek tekstylnych WAVELINE jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x30x20cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Systemy Waveline umo?liwiaj? budowanie wi?kszych powierzchni reklamowych poprzez ??czenie kolejnych konstrukcji ?cianek i wydruk wi?kszej grafiki

Typ: ?cianka WAVELINE - ?UKOWA PIONOWA
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika drukowana w jednej ca?o?ci
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary i waga:
304x228x54 cm (7,1 kg)
609x228x70 cm (13,8 kg)

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Wymiar 3040x2280mm: 1835 zł

Wymiar 6090x2280mm: 3603 zł

Wymiar 3040x2280mm - dwustronna: 2330 zł

Wymiar 6090x2280mm - dwustronna: 4593 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka tekstylna WAVELINE - ?UKOWA PIONOWA

Stojak tekstylny SNAKE 1

Systemy tekstylne to najnowocze?niejsze systemy reklamowe na ?wiecie, dost?pne ju? teraz w Polsce.

Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym, który jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x30x20cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Typ: stojak SNAKE 1
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- ciekawy kszta?t
- bardzo lekki i ?atwy w transporcie

Wymiary: 230x91x70 cm (roz?o?ona)
Waga: 4,4 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Wymiar 2300x910mm: 1023 zł

Wymiar 2300x910mm - dwustronny: 1306 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Stojak tekstylny SNAKE 1

Stojak tekstylny SNAKE 2

Systemy tekstylne to najnowocze?niejsze systemy reklamowe na ?wiecie, dost?pne ju? teraz w Polsce.

Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym, który jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x30x20cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Typ: stojak SNAKE 2
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- ciekawy kszta?t
- bardzo lekki i ?atwy w transporcie

Wymiary: 230x91x70 cm (roz?o?ona)
Waga: 4,4 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Wymiar 2300x910mm: 1089 zł

Wymiar 2300x910mm - dwustronny: 1379 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

Stojak tekstylny SNAKE 2

?cianka tekstylna HOP UP

System ?cianek tekstylnych HOPUP jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest zamocowany na aluminiowej konstrukcji tworz?c idealnie anpi?t? jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 80x25x25cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które po??czone ze sob? tworz? tzw. paj?czek identycznie jak w przypadku ?cianek POP UP. W tym przypadku materia? z grafik? naci?gni?ty jest na sta?e na konstrukcj?. Roz?o?enie konstrukcji jest równowa?ne z roz?o?eniem ca?ej ?cianki wraz z grafik?.

Systemy HOP UP umo?liwiaj? budowanie wi?kszych powierzchni reklamowych poprzez ??czenie kolejnych konstrukcji ?cianek i wydruk wi?kszej grafiki.

Typ: ?cianka HOP UP
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa na kó?kach, wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika drukowana w jednej ca?o?ci
- bardzo szybkie i proste roz?o?enie du?ej powierzchni reklamowej
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary:
wysoko??: 226 cm
g??boko??: 30 cm
dost?pne szeroko?ci: 152cm,226cm, 300cm, 373cm
Waga: ok. 10 kg (3x3)

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie
- stopy stablilizuj?ce

Wymiar 226x152x30 cm (3x2): 1159 zł

Wymiar 226x226x30 cm (3x3): 1484 zł

Wymiar 226x300x30 cm (3x4): 1768 zł

Wymiar 226x373x30 cm (3x5): 2107 zł

Wymiar 226x152x30 cm (3x2) - dwustronna: 1774 zł

Wymiar 226x226x30 cm (3x3) - dwustronna: 2332 zł

Wymiar 226x300x30 cm (3x4) - dwustronna: 2834 zł

Wymiar 226x373x30 cm (3x5) - dwustronna: 3410 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

?cianka tekstylna HOP UP

?cianka tekstylna WAVELINE - SERPENTYNA

System ?cianek tekstylnych WAVELINE jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x30x20cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Systemy Waveline umo?liwiaj? budowanie wi?kszych powierzchni reklamowych poprzez ??czenie kolejnych konstrukcji ?cianek i wydruk wi?kszej grafiki

Typ: ?cianka WAVELINE - SERPENTYNA
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika drukowana w jednej ca?o?ci
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary i waga:
304x228x48 cm (7,1 kg )
609x228x48 cm (13,8 kg )

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Wymiar 3040x2280mm: 1835 zł

Wymiar 6090x2280mm: 3433 zł

Wymiar 3040x2280mm - dwustronna: 2330 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

?cianka tekstylna WAVELINE - SERPENTYNA

?cianka tekstylna WAVELINE - KO?O

System ?cianek tekstylnych WAVELINE jest jednym z najnowocze?niejszych systemów reklamowych.
Grafika drukowana jest na materiale tekstylnym W JEDNEJ CA?O?CI. Nie ma konieczno?ci ??czenia grafiki z pojedynczych paneli.
Materia? jest idealnie napi?ty na aluminiowej konstrukcji tworz?c jednolit? ca?o??, nie marszczy si? ani nie faluje.
Ca?a konstrukcja wraz z grafik? mie?ci si? w niewielkiej torbie transportowej o wymiarach zaledwie 90x30x20cm.

Konstrukcja sk?ada si? z aluminiowych rurek, które w bardzo prosty sposób ??czy si? ze sob? w jedn? ca?o?? a materia? z grafik? naci?ga si? na roz?o?on? konstrukcj?.

Typ: ?cianka WAVELINE - KO?O
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- grafika drukowana w jednej ca?o?ci
- bardzo lekka i ?atwa w transporcie

Wymiary:
228 (wys.) x 250 (szer.) x 40 (g?.) cm

Wymiary:
8,2 kg

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wyposa?enie
- konstrukcja
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)

Wymiar 2280x2500mm: 1835 zł

Wymiar 2280x2500mm - dwustronna: 2133 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

?cianka tekstylna WAVELINE - KO?O

Wie?a pop up SILVER targowa, wystawiennicza

Typ: wie?a pop up
Konstrukcja: aluminiowa
Opakowanie: torba w zestawie
Funkcje specjalne:
- pó?automatyczny sposób rozk?adania
- wie?a sk?ada si? z 3 paneli
- panele mocowane s? na listwach magnetycznych
Waga: 3kg bez wydruku

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 0,4mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja wie?y
- panele PCV (bia?e) grubo?? 0,4mm
- magnesy
- listwy magnetyczne
- poziome listwy usztywniaj?ce
- torba transportowa

Wymiar Φ60x230 cm: 1699 zł

Projekt grafiki od: 300 zł

Wie?a pop up SILVER targowa, wystawiennicza

?cianka pop up GOLD targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?)

Typ: ?cianka pop up ?ukowa
Konstrukcja: aluminiowa, niezwykle odporna na uszkodzenia
Opakowanie: trybunka (kufer) z drewnianym blatem
Funkcje specjalne:
- automatyczny sposób rozk?adania
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracjach
- panele mocowane na listwach magnesowych
- niewidoczne zawieszki u?atwiaj?ce monta? i pozycjonowanie paneli
- owalne rurki aluminiowe ??czone gniazdowo - najnowsza generacja
- super cienka i super stabilna
- opcjonalnie grafika dost?pna z dwóch stron
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- panele pod?wietlane (opcja)
- dodatkowo grafika na trybunce
- wszystkie panele maj? te same rozmiary
Waga: 8kg bez wydruku

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi,
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- o?wietlenie (dwa halogeny)
- materia? STOPLIGHT
- magnesy
- listwy magnetyczne
- usztywnienia z klejem 3M
- blat drewnopodobny
- kufer - s?u?y jako trybunka
- grafika na kufer

Wyposa?enie opcjonalne:
- Pó?ka wewn?trzna (opis)
- Uchwyt ekranu LCD (opis)

Wymiar 2692x2223 mm (3x2): 2750 zł

Wymiar 3365x2223 mm (3x3): 3050 zł

Wymiar 4038x2223 mm (3x4): 3850 zł

Wymiar 2692x2223 mm (3x2) - dwustronna: 3710 zł

Wymiar 3365x2223 mm (3x3) - dwustronna: 4490 zł

Wymiar 4038x2223 mm (3x4) - dwustronna: 5770 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka pop up  GOLD targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?)

Wie?a pop up GOLD targowa, wystawiennicza

Typ: wie?a pop up
Konstrukcja: aluminiowa, niezwykle odporna na uszkodzenia
Opakowanie: torba w zestawie
Funkcje specjalne:
- automatyczny sposób rozk?adania
- panele mocowane s? na listwach magnetycznych
- niewidoczne zawieszki u?atwiaj?ce monta? i pozycjonowanie paneli
- owalne rurki aluminiowe ??czone gniazdowo - najnowsza generacja
- mo?liwo?? ??czenia segmentów, tworz?c dowoln? wysoko?? wiezy (opcja)
Waga: 6,5kg bez wydruku

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 1mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja wie?y
- panele PCV (bia?e) grubo?? 1mm
- magnesy
- listwy magnetyczne
- poziome listwy usztywniaj?ce
- torba transportowa
- wewn?trzne ?wietlówki (opcjonalnie)

Wymiar: Φ64x226 cm (3x1): 2399 zł

Wymiar: Φ64x151 cm (2x1): 1899 zł

Wymiar: Φ64x302 cm (4x1): 2999 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

Wie?a pop up GOLD targowa, wystawiennicza

?cianka pop up EXCLUSIVE targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?) 10 LAT GWARANCJI

Typ: ?cianka pop up ?ukowa
Konstrukcja: aluminiowa, niezwykle odporna na uszkodzenia
Opakowanie: trybunka (kufer) z drewnianym blatem w kolorze jasny buk
Funkcje specjalne:
- automatyczny sposób rozk?adania
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracjach
- panele mocowane na listwach magnesowych
- niewidoczne zawieszki u?atwiaj?ce monta? i pozycjonowanie paneli
- owalne rurki aluminiowo ??czone gniazdowo - najnowsza generacja
- super cienka i super stabilna
- opcjonalnie grafika dost?pna z dwóch stron
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- panele pod?wietlane (opcja)
- dodatkowo grafika na trybunce
- wszystkie panele maj? te same rozmiary
- 10 LAT Gwarancji
Waga: 8kg bez wydruku

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi,
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- o?wietlenie (dwa halogeny)
- materia? STOPLIGHT
- magnesy
- listwy magnetyczne
- usztywnienia z klejem 3M
- blat drewnopodobny
- kufer - s?u?y jako trybunka
- grafika na kufer

Wymiar 2019x2223 mm (3x2): 4873 zł

Wymiar 3365x2223 mm (3x3): 5809 zł

Wymiar 4038x2223 mm (3x4): 6842 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka pop up  EXCLUSIVE targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?) 10 LAT GWARANCJI

?cianka pop up targowa, wystawiennicza, ?ukowa z TROILEREM

Typ: ?cianka pop up ?ukowa
Konstrukcja: aluminiowa ze spr??ynowym systemem zabezpiecze? - zapobiega uszkodzeniom konstrukcji
Opakowanie: troiler
Funkcje specjalne:
- pó?automatyczny sposób rozk?adania
- panele mocowane na listwach magnesowych
Waga: 8kg bez wydruku

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 0,4mm pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- panele PCV (bia?e lub czarne) grubo?? 0,4mm
- magnesy
- listwy metalowe
- usztywnienia z klejem 3M
- troiler

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (dwa halogeny)
- panele PCV bia?e grubo?? 1mm
- wydruk w rozdzielczo?ci 1440 dpi

Wymiar 3000x2300 (3x3): 2080 zł

Wymiar 3500x2300 (3x4): 2620 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka pop up targowa, wystawiennicza, ?ukowa z TROILEREM

?cianka pop up targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?)

Typ: ?cianka pop up ?ukowa
Konstrukcja: aluminiowa ze spr??ynowym systemem zabezpiecze? - zapobiega uszkodzeniom konstrukcji
Opakowanie: trybunka (kufer)
Funkcje specjalne: - pó?automatyczny sposób rozk?adania
- panele mocowane na listwach magnesowych
Waga: 8kg bez wydruku

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 0,4mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- o?wietlenie (dwa halogeny)
- panele PCV (bia?e lub czarne) grubo?? 0,4mm
- magnesy
- listwy metalowe
- usztywnienia z klejem 3M
- kufer - s?u?y jako trybunka, mo?e by? pokryty grafik?

Wyposa?enie opcjonalne
- blat drewnopodobny
- panele PCV bia?e grubo?? 1mm
- wydruk w rozdzielczo?ci 1440 dpi

Wymiar 3000x2300 (3x3): 2685 zł

Wymiar 3500x2300 (3x4): 3325 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka pop up targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?)

?ciana segmentowa 3x2 panele

Typ: ?cianka segmentowa
Konstrukcja: konstrukcja z kszta?towników aluminiowych z wype?nieniem p?ytami PCV
Opakowanie:
Funkcje specjalne: segmenty ??czone B1 (700x1000mm) na zawiasach, ?cianki mo?na dowolnie rozbudowywa?
Waga:

Wyposa?enie
- 6 paneli (700x100mm)(3 na szeroko??, 2 na wysoko??)

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 1mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wymiar 2100x2000: 1425 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?ciana segmentowa 3x2 panele

?cianka telewizyjna PEGASUS ECO

Typ: ?cianka prosta
Konstrukcja: konstrukcja aluminiowa powlekana czarnym PCV
Opakowanie: torba
Funkcje specjalne: mo?liwo?? regulacji w pionie i poziomie od 150 do 240 cm
Waga: 6,8kg bez wydruku

Wyposa?enie
- konstrukcja
- ?rubokr?t

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wymiar 2400x2400: 915 zł

Projekt grafiki od: 399 zł

?cianka telewizyjna PEGASUS ECO

?cianka telewizyjna PEGASUS

Typ: ?cianka prosta
Konstrukcja: konstrukcja aluminiowa
Opakowanie: torba
Funkcje specjalne:
- mo?liwo?? regulacji w pionie i poziomie do 240 cm.
- wydruk matowy, brak refleksów od ?wiate?, podczas konferencji, wywiadów
- produkt brytyjski - 5 lat gwarancji
Waga: 6,8kg bez wydruku

Wyposa?enie
- konstrukcja
- ?rubokr?t

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci tkanin? poliestrow?, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? sublimacyjn?, odporny na pranie i prasowanie

Wymiar 2400x2400 mm: 1100 zł

Wymiar 1300x2400 mm: 822 zł

Wymiar 1600x2400 mm: 898 zł

Wymiar 2000x2000 mm: 915 zł

Wymiar 2400x2400 mm - dwustronna: 1705 zł

Wymiar 1300x2400 mm - dwustronna: 1149 zł

Wymiar 1600x2400 mm - dwustronna: 1301 zł

Wymiar 2000x2000 mm - dwustronna: 1335 zł

Projekt grafiki od: 399 zł

?cianka telewizyjna PEGASUS

?ciana zewn?trzna stalowa

Typ: ?cianka prosta
Konstrukcja: konstrukcja stalowa malowana proszkowo na kolor czarny
Opakowanie: karton
Funkcje specjalne: mo?liwo?? dekompletacji celem uzyskania s?upków z podstaw? do wydzielenia przej??
Waga:

Wyposa?enie
- konstrukcja

Grafika
poliestrowa tkanina powlekana PCV, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi, gramatura 550g/m2

Wymiar 900x1500: 467 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

?ciana zewn?trzna stalowa

?cianka pop up LUX targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?)

Typ: ?cianka pop up ?ukowa
Konstrukcja: aluminiowa, niezwykle odporna na uszkodzenia
Opakowanie: trybunka (kufer)
Funkcje specjalne: - pó?automatyczny sposób rozk?adania
- panele mocowane na listwach magnesowych
- owalne rurki aluminiowo ??czone gniazdowo - najnowsza generacja
- super cienka i super stabilna
Waga: 8kg bez wydruku

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 1mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- o?wietlenie (dwa halogeny)
- panele PCV (bia?e lub czarne) grubo?? 0,4mm
- magnesy
- listwy metalowe
- usztywnienia z klejem 3M
- kufer - s?u?y jako trybunka, mo?e by? pokryty grafik?

Wyposa?enie opcjonalne
- blat drewnopodobny
- panele PCV bia?e grubo?? 1mm
- wydruk w rozdzielczo?ci 1440 dpi

Wymiar 3000x2300: 3825 zł

Wymiar 3500x2300: 4835 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka pop up LUX targowa, wystawiennicza, ?ukowa z KUFREM (trybunk?)

?ciana segmentowa 4x2 panele

Typ: ?cianka segmentowa
Konstrukcja: konstrukcja z kszta?towników aluminiowych z wype?nieniem p?ytami PCV
Opakowanie:
Funkcje specjalne: segmenty ??czone B1 (700x1000mm) na zawiasach, ?cianki mo?na dowolnie rozbudowywa?
Waga:

Wyposa?enie
- 8 paneli (700x100mm)(4 na szeroko??, 2 na wysoko??)
- 2 dodatkowe panele TOP

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 1mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wymiar 2800x2000: 2025 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?ciana segmentowa 4x2 panele

?cianka wystawiennicza elastyczna jednostronna Twist Banner 3,6x2,1m (5 elementów)

Systemy Twisted Banner umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach i wymiarach. Istnieje mo?liwo?? dokupienia dodatkowych elementów, jak np. dodatkowe o?wietlenie, uchwyty mocuj?ce do monitorów. Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt. Zastosowany system gwarantuje wysok? jako??, stabilno?? i ciekawe przedstawienie grafiki. Prosty, bez u?ycia narz?dzi mota?, wygodny transport i przechowywanie to kolejne zalety systemu. Elementy mog? by? jednostronne i dwustronne.

?cianka sk?ada si? z 3 paneli g?ównych i 2 paneli ??czeniowych. Ca?kowite wymiary konstrukcji po roz?o?eniu 3,6x2,1m (szeroko?? x wysoko??).

Typ: ?cianka Twist Banner
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów
Funkcje specjalne:
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracjach
- super cienka i super stabilna
- automatyczny naci?g grafiki
- opcjonalnie grafika dost?pna z dwóch stron
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- o?wietlenie (opcja)
- mo?liwo?? zamontowania monitora LCD (opcja)
- produkt brytyjski - 10 lat gwarancji
Waga: 10kg

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi,
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja
- aluminiowa podstawa o szerokiej podstawie
- elastyczna górna listwa
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)
- uchwyt na monitor LCD (opcja)
- kieszonka na ulotki A4
- stolik

Wymiar 3600x2100mm: 3694 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka wystawiennicza elastyczna jednostronna Twist Banner  3,6x2,1m (5 elementów)

O?wietlenie do ?cianki POP UP

O?wietlenie do ?cianki wystawienniczej POP UP. Przedstawione zdj?cie jest wy?acznie zdj?ciem pogl?dowym. Dla ka?dego modelu ?cianki posiadamy inny rodzaj o?wietlenia.

Komplet 2 szt.

halogenowe: 320 zł

Projekt grafiki od: 0 zł

O?wietlenie do ?cianki POP UP

?cianka pop up GOLD targowa, wystawiennicza, prosta z KUFREM (trybunk?)

Typ: ?cianka pop up prosta
Konstrukcja: aluminiowa, niezwykle odporna na uszkodzenia
Opakowanie: trybunka (kufer) z drewnianym blatem
Funkcje specjalne:
- automatyczny sposób rozk?adania
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracjach
- panele mocowane na listwach magnesowych
- niewidoczne zawieszki u?atwiaj?ce monta? i pozycjonowanie paneli
- owalne rurki aluminiowo ??czone gniazdowo - najnowsza generacja
- super cienka i super stabilna
- opcjonalnie grafika dost?pna z dwóch stron
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- panele pod?wietlane (opcja)
- dodatkowo grafika na trybunce
Waga: 8kg bez wydruku

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi,
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- o?wietlenie (dwa halogeny)
- panele PCV (bia?e) grubo?? 1mm
- magnesy
- listwy magnetyczne
- usztywnienia z klejem 3M
- kufer - s?u?y jako trybunka, mo?e by? pokryty grafik?

Wyposa?enie opcjonalne
- wydruk w rozdzielczo?ci 1440 dpi

Wymiar 2932x2223 mm (3x2): 3150 zł

Wymiar 3665x2223 mm (3x3): 3450 zł

Wymiar 4398x2223 mm (3x4): 4250 zł

Wymiar 2932x2223 mm (3x2) - dwustronna: 4110 zł

Wymiar 3665x2223 mm (3x3) - dwustronna: 4890 zł

Wymiar 4398x2223 mm (3x4) - dwustronna: 6170 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka pop up GOLD targowa, wystawiennicza, prosta z KUFREM (trybunk?)

?ciana zewn?trzna Horizon

Typ: ?cianka prosta
Konstrukcja: konstrukcja aluminiowa
Podstawa: plastikowa
Opakowanie: torba
Funkcje specjalne:
- r?czny sposób rozk?adania
- dodatkowe obci??enie - dwie podstawy o pojemno?ci 28 litrów wype?niane wod? lub piaskiem
- mo?liwo?? regulacji w pionie do 240cm, w poziomie do 250 cm.
- wydruk matowy, brak refleksów od ?wiate?, podczas konferencji, wywiadów
- produkt brytyjski - 10 lat gwarancji

Opcjonalnie:
- mo?liwo?? wykonania ?cianki dwustronnej
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek w celu powi?kszenia powierzchni reklamowej

Waga: 13,4kg bez wydruku
Wyposa?enie
- konstrukcja
- torba

Grafika
poliestrowa tkanina powlekana PCV, pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi, gramatura 550g/m2

Wymiar 2400x2500 mm: 1828 zł

Projekt grafiki od: 399 zł

?ciana zewn?trzna Horizon

Wewn?trzna pó?ka do ?cianki Pop Up

Typ: Wewn?trzna pó?ka do ?cianki Pop Up
Konstrukcja: pleksi, aluminium
Opakowanie: karton
Funkcje specjalne:
- pó?ka montowana wewn?trz ?cianki
- mo?liwo?? zamontowania pó?ki pod k?tem lub prosto
- panele pod?wietlane (opcja)
- mo?liwo?? zadruku grafik? (opcja)

Waga: 3kg bez wydruku

Wyposa?enie
- konstrukcja
- akrylowa pó?ka z pleksi


Wyposa?enie opcjonalne
- pod?wietlenie
- zadruk wn?ki

do ?cianki pop up Exclusive: 1450 zł

do ?cianki pop up GOLD: 862 zł

Projekt grafiki od: 0 zł

Wewn?trzna pó?ka do ?cianki Pop Up

Uchwyt ekranu LCD do ?cianki Pop Up

Typ: Uchwyt ekranu LCD do ?cianki Pop Up
Konstrukcja: plastik, aluminium
Opakowanie: karton
Funkcje specjalne:
- uchwyt montowany do konstrukcji ?cianki
- mo?liwo?? zamontowania ekranu LCD o przek?tnej do 22 cali i wadze do 5kg

Waga: 1kg

Wyposa?enie
- konstrukcja
- ekran LCD nie jest na wyposa?eniu


Wyposa?enie opcjonalne
- pod?wietlenie
- zadruk wn?ki

do ?cianki pop up GOLD: 305 zł

do ?cianki pop up Exclusive: 608 zł

Projekt grafiki od: 0 zł

Uchwyt ekranu LCD do ?cianki Pop Up

?cianka wystawiennicza prosta WAVE

Typ: ?cianka wystawiennicza prosta WAVE
Konstrukcja: anodowane aluminium, szronione pleksi
Opakowanie: trybunka (kufer) z drewnianym blatem (opcja)
Funkcje specjalne:
- ?atwy monta? i demonta?
- dost?pne w 3 konfiguracjach
- super cienka i super stabilna
- o?wietlenie (opcja)
-produkt brytyjski - 10 lat gwarancji
Waga: 10kg bez wydruku
Wymiary:
wysoko??: 2475mm
szeroko??: 3000mm
g??boko??: 500mm

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Laminat oraz wyklejanie paneli przebiega maszynowo na profesjonalnych laminarkach francuskiej firmy KALA, a nie r?cznie na wod?.

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 1mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja ?cianki
- panele PCV (bia?e) grubo?? 1mm
- magnesy
- listwy magnetyczne
- szronione skrzyd?a

Wyposa?enie opcjonalne
- kufer transportowy
- o?wietlenie (dwa halogeny)
- monitor lcd

Stoisko z 2 uchwytami LCD i 4 pó?kami: 6941 zł

Stoisko z 2 uchwytami LCD i 4 pó?kami na ulotki A4: 6941 zł

Stoisko z 6 pó?kami na ulotki A4: 6941 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka wystawiennicza prosta WAVE

?cianka wystawiennicza elastyczna jednostronna Twist Banner 5x2,1m (7 elementów)

Systemy Twisted Banner umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach i wymiarach. Istnieje mo?liwo?? dokupienia dodatkowych elementów, jak np. dodatkowe o?wietlenie, uchwyty mocuj?ce do monitorów. Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt. Zastosowany system gwarantuje wysok? jako??, stabilno?? i ciekawe przedstawienie grafiki. Prosty, bez u?ycia narz?dzi mota?, wygodny transport i przechowywanie to kolejne zalety systemu. Elementy mog? by? jednostronne i dwustronne.

?cianka sk?ada si? z 4 paneli g?ównych i 3 paneli ??czeniowych. Ca?kowite wymiary konstrukcji po roz?o?eniu 5x2,1m (szeroko?? x wysoko??).

Typ: ?cianka Twist Banner
Konstrukcja: aluminiowa,
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów
Funkcje specjalne:
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracjach
- super cienka i super stabilna
- automatyczny naci?g grafiki
- opcjonalnie grafika dost?pna z dwóch stron
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- o?wietlenie (opcja)
- mo?liwo?? zamontowania monitora LCD (opcja)
- produkt brytyjski - 10 lat gwarancji
Waga: 10kg

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowany wysokiej jako?ci materia? STOPLIGHT (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi,
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja
- aluminiowa podstawa o szerokiej podstawie
- elastyczna górna listwa
- wytrzyma?a torba transportowa

Wyposa?enie opcjonalne
- o?wietlenie (opcja)
- uchwyt na monitor LCD (opcja)
- kieszonka na ulotki A4
- stolik

Wymiar 5000x2100mm: 4480 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka wystawiennicza elastyczna jednostronna Twist Banner  5x2,1m (7 elementów)

?cianka segmentowa, LITE 6 paneli z fryzem

?cianki segmentowe LITE umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach. ?cianki panelowe s? bardzo lekkie, ca?o?? wa?y poni?ej 6kg. Konstrukcja umo?liwia szybki i ?atwy monta?. Niew?tpliw? zalet? jest brak konieczno?ci zdejmowania grafiki z konstrukcji. ?atwo?? wymiany grafiki oraz dowolna swoboda podczas projektowania sprawia, ?e jest to produkt bardzo popularny na rynku, znajduj?cy szerokie zastosowanie na targach, konferencjach czy prezentacjach. Prosty, bez u?ycia narz?dzi monta?, wygodny transport i przechowywanie to kolejne zalety systemu. Elementy mog? by? jednostronne i dwustronne.

Typ: ?cianka segmentowa, modu?owa
Konstrukcja: tworzywo sztuczne, loop nylon,
Opakowanie:
- karton,
- wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów (opcja)
Funkcje specjalne:
- dost?pna w dwóch wymiarach paneli (600x900, 700x1000)
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracjach
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- rama w kolorze czarnym (opcja)
- ró?ne kolory wyko?czenia materia?em (opcja)
- super cienka
- opcjonalnie grafika dost?pna z dwóch stron
Waga: poni?ej 6kg

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 1mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja + górny panel

Wyposa?enie opcjonalne
- wydruk w rozdzielczo?ci 1440 dpi
- pokrowiec

Wymiar 1800x1800: 1875 zł

Wymiar 2100x2000: 2000 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka segmentowa, LITE 6 paneli z fryzem

?cianka segmentowa, LITE 7 paneli z fryzem i stolikiem

?cianki segmentowe LITE umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych kszta?tach. ?cianki panelowe s? bardzo lekkie, ca?o?? wa?y poni?ej 6kg. Konstrukcja umo?liwia szybki i ?atwy monta?. Niew?tpliw? zalet? jest brak konieczno?ci zdejmowania grafiki z konstrukcji. ?atwo?? wymiany grafiki oraz dowolna swoboda podczas projektowania sprawia, ?e jest to produkt bardzo popularny na rynku, znajduj?cy szerokie zastosowanie na targach, konferencjach czy prezentacjach. Prosty, bez u?ycia narz?dzi monta?, wygodny transport i przechowywanie to kolejne zalety systemu. Elementy mog? by? jednostronne i dwustronne.

Typ: ?cianka segmentowa, modu?owa
Konstrukcja: tworzywo sztuczne, loop nylon,
Opakowanie:
- karton,
- wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów (opcja)
Funkcje specjalne:
- dost?pna w trzech wymiarach paneli (600x900, 700x1000)
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracjach
- mo?liwo?? ??czenia ?cianek, tworz?c dowolne wymiary (opcja)
- rama w kolorze czarnym (opcja)
- ró?ne kolory wyko?czenia materia?em (opcja)
- super cienka
- opcjonalnie grafika dost?pna z dwóch stron
Waga: poni?ej 8kg

GWARANCJA JAKO?CI
Drukujemy na japo?skich ploterach firmy Roland

Wszystkie panele graficzne s? docinane na profesjonalnych trymerach z dok?adno?ci? ci?cia do 0,2 mm - zapewnia to idealne pasowanie paneli na ?ciance

Grafika
na podk?ad zastosowane PCV o grubo?ci 1mm
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 720 dpi na folii samoprzylepnej
grafika pokryta laminatem matowym

Wyposa?enie
- konstrukcja + górny panel

Wyposa?enie opcjonalne
- wydruk w rozdzielczo?ci 1440 dpi
- pokrowiec

Wymiar 1800x1800: 2505 zł

Wymiar 2100x2000: 2715 zł

Projekt grafiki od: 599 zł

?cianka segmentowa, LITE 7 paneli z fryzem i stolikiem

?cianka wystawiennicza prosta Aero

Systemy Aero umo?liwiaj? dowoln? konfiguracj? o ró?nych wymiarach i wariantach. Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani innymi konfiguracjami prosimy o kontakt.

Modu?owa konstrukcja u?atwia ??czenie dodatkowych elementów. ?cianka posiada s?upki z mo?liwo?ci? regulacji wysoko?ci (od 115 cm do 212 cm) oraz kasety, do których zwijana jest grafika. Kasety dost?pne w 3 szeroko?ciach (1000mm, 1500mm i 2000mm). Poszczególne elementy mog? by? zakupione indywidualnie. Grafika mo?e by? drukowana jednostronnie i dwustronnie.

Typ: ?cianka Aero
Konstrukcja: aluminiowa
Opakowanie: wytrzyma?a, wy?cie?ana torba transportowa wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów

Funkcje specjalne:
- dost?pna w du?ej ilo?ci konfiguracjach
- opcjonalnie grafika dost?pna z dwóch stron
- regulowana wysoko?? ka?dego panelu graficznego od 115 cm do 212 cm
- grafika zwijana do kaset
- szeroko?? kaset: 100 cm, 150 cm, 200 cm
- regulacja k?ta ustawienia poszczególnych paneli graficznych
- produkt brytyjski - 5 lat gwarancji

Waga: 22 kg bez wydruku

Grafika:
materia? Ferrari Blockout (nie przepuszcza ?wiat?a), pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi

Wyposa?enie:
- kasety do paneli graficznych
- s?upki aluminiowe
- okr?g?e podstawy
- wytrzyma?e torby transportowe

Wyposa?enie opcjonalne:
- o?wietlenie (opcja)

3 panele 1x (150x200cm), 2x (100x200cm): 2799 zł

3 panele 1x (150x200cm), 2x (100x100cm): 2599 zł

3 panele 1x (150x100cm), 2x (100x100cm): 2449 zł

4 panele 2x (150x200cm), 2x (100x200cm): 3748 zł

Projekt grafiki od: 299 zł

?cianka wystawiennicza prosta Aero

?cianka wystawiennicza prosta Uno

Typ: ?cianka Uno
Konstrukcja: aluminium anodowane
Maszt: teleskopowy
Opakowanie: torba i tuba na grafik? w zestawie
Funkcje specjalne:
- wysoko?? maksymalna 2,2 m
- szeroko?? panela 1 m
- stabilna nó?ka
- teleskopowa regulacja wysoko?ci
- mo?liwo?? ??czenia w celu utworzenia wi?kszej ?cianki wystawienniczej
Waga: 4,5kg bez wydruku (1 panel)

Grafika
materia? Ferrari Blockout (nie przepuszcza ?wiat?a),
pe?nokolorowy, fotorealistyczny wysokiej jako?ci druk wykonany technologi? cyfrow?, na maszynie sze?ciokolorowej, w rozdzielczo?ci 1440 dpi

Wymiar 100x220 cm (1 panel): 456 zł

Wymiar 200x220 cm (2 panele): 912 zł

Wymiar 300x220 cm (3 panele): 1368 zł

Wymiar 400x220 cm (4 panele): 1824 zł

Wymiar 500x220 cm (5 paneli): 2280 zł

Projekt grafiki od: 199 zł

?cianka wystawiennicza prosta Uno

Wszystkie podane ceny netto, należy doliczyć 22% VAT.

Design © 2007 by Pixelia